Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

morella

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viairmelin irmelin
morella
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin
morella
4535 4535
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viakattrina kattrina

July 08 2015

morella
6647 2205
morella
9912 656a
Reposted fromgreens greens viakattrina kattrina

July 07 2015

morella

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
morella
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

June 30 2015

morella
7101 a8be 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viairmelin irmelin
morella
0710 069f
morella
Reposted fromoski oski viairmelin irmelin

June 29 2015

morella
9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viabanita banita

June 28 2015

9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viaborowka borowka
morella
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaweightless weightless
morella
morella
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viairmelin irmelin
morella
2350 ba06
Reposted fromtedibea tedibea viamoreorless moreorless
morella
5602 5e77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
morella
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaGirlTiger GirlTiger

June 27 2015

morella
Proszę przestać robić bałagan w mojej głowie i w moim sercu.

June 23 2015

morella
0074 0dc3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl