Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

morella
Zaraz koniec sierpnia, idź poczytać do lasu.
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
morella
5294 7992 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahysterie hysterie
morella
morella
0036 3741 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
morella
6071 570e 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
morella
1753 9bbe
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
morella
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
morella
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viawszystkodupa wszystkodupa
morella
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahysterie hysterie
morella
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viairmelin irmelin
morella
morella
0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viairmelin irmelin
morella
3093 5a05
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
morella
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
morella
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromlanni lanni viahysterie hysterie
morella
Reposted fromFlau Flau viaRedPenny RedPenny
2850 b58e
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaRedPenny RedPenny
morella
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRedPenny RedPenny
morella
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viajustafragmentofyou justafragmentofyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl